Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför uttalar vissa intressant som intressangt?

Svar:

Uttalet med ng-ljud är ett försök att efterhärma det franska uttalet med en nasal vokal. Det känns igen från många andra franska lånord som slutar på -ans eller -ant: ambulans, signifikans, elegans; elegant, signifikant.

I dagens svenska är ett bokstavsenligt uttal med n-ljud det vanliga, och om någon generation kan nog de halvfranska uttalen vara helt borta.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej