Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför uttalar vissa intressant som intressangt?
Svar:
Uttalet med ng-ljud är ett försök att efterhärma det franska uttalet med en nasal vokal. Det känns igen från många andra franska lånord som slutar på -ans eller -ant: ambulans, signifikans, elegans; elegant, signifikant.

I dagens svenska håller ett bokstavsenligt uttal med n-ljud (/-ant och -ans/) på att ta över, och om någon generation kan nog de halvfranska uttalen vara helt obsoleta.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej