Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När använder man från respektive ifrån?

Svar:

Ofta är det valfritt att ha från eller ifrån, exempelvis i De reste från/ifrån Göteborg klockan åtta, två mil från/ifrån kusten, var kommer du från/ifrån? Det finns ingen stilskillnad mellan dem, men som preposition är från vanligast.

Det finns dock tre typer av fall då bara det ena alternativet fungerar:

  1. Som betonad verbpartikel är det bara ifrån som används, t.ex. gå ifrån, slå ifrån sig, säga ifrån, ta ifrån.
  2. Som efterled i sammansättningar är det bara ifrån som används, t.ex. bortifrån, därifrån, hemifrån, nerifrån, norrifrån, utifrån, varifrån.
  3. Som förled i sammansättningar är det bara från som används, t.ex. frångå, frånhända, frånsida, frånskild, frånsprungen, frånvaro, frånåkt.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej