Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ska man skriva ihop eller isär flerorduttryck som i dag/idag och mitt emellan/mittemellan?

Svar:

En del flerledade ord och uttryck kan skrivas både ihop och isär: idag/i dag, framför allt/framförallt, nu för tiden/nuförtiden. Den som vill hålla sig till en tumregel kan välja att alltid skriva isär dessa uttryck när så är möjligt.

Båda sätten att skriva är alltså riktiga, men för de flesta uttryck har ett sätt kommit att bli vanligare. I listan nedan står den vanligaste formen först. Vill man ha en princip att gå efter kan man välja att alltid skriva isär eller skriva ihop uttryck när variation finns. Skriver man idag, väljer man också att skriva igår. Ett alternativ är att tillämpa principen att använda den vanligaste skrivformen av ett uttryck. Enligt den principen skriver man i förrgår men samtidigt igår.

I vissa fall uppfattas särskrivningar (god dag, nu för tiden) som mer formella än den hopskrivna varianten (goddag, nuförtiden), men skillnaderna i stil är ofta små.

Många av de här orden och uttrycken hittar man också i Svenska Akademiens ordlista (på svenska.se), och vill man skriva formell svenska kan man hålla sig till den eller de former som står där.

Vissa uttryck kan få olika innebörd beroende på om de skrivs ihop eller isär. I de fallen kan man inte välja form fritt. I meningen Han stod långt ifrån branden handlar det om fysiskt avstånd. I meningen Hon var långtifrån säker handlar det i stället om ett mer abstrakt avstånd.

Nedan finns en förteckning av ett urval av uttryck där skrivsätten (ihop eller isär) varierar. I många fall ges bara en skrivform, vilken vi då rekommenderar, men andra skrivsätt kan också förekomma, och är inte felaktiga. När vi tar upp två skrivsätt är båda vanliga och det vanligaste anges först.

allt fler, alltfler
alltifrån, allt ifrån
alltigenom
allt mer, alltmer
allt som oftast
annanstans
densamma (densamme, desamma)
dessbättre
däremellan
framför allt, framförallt
för sent
god afton, godafton
god dag, goddag
hej då, hejdå
hur som helst
häromdagen
häromkring
i alla fall

idag, i dag
i förrgår
igång, i gång
igår, i går
i kraft
ikväll, i kväll
imorgon, i morgon
i natt
istället, i stället (för)
iväg, i väg
lite grann, litegrann
mitt emellan, mittemellan
mitt emot, mittemot
nu för tiden, nuförtiden
när som helst
runt om
runt omkring, runtomkring
så till vida, såtillvida
tillhanda
, till handa
till rätta
, tillrätta
tills vidare
tvärtemot, tvärt emot
varsin (varsitt), var sin
varsågod
återigen
över huvud taget, överhuvudtaget
överlag

Läs även: Hur vet man om ett uttryck ska skrivas ihop eller isär?

Senast uppdaterad:
13 mars 2024

 

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej