Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur kan man använda vars?

Svar:

Ordet vars är genitiv till vilken, vilket och vilka: ”Det sa en granne, vars barn led av andningsbesvär”, ”De landsting vars befolkning minskar behöver extra stöd.”

 

Tidigare var rekommendationen att inte använda vars i plural, men numera anses vars helt korrekt även i plural. Vilkas vid plural är också korrekt och ger texten en mer formell prägel.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej