Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur kan man använda vars?

Svar:

Ordet vars är genitiv till vilken, vilket och vilka:

 

Det sa en granne, vars barn led av andningsbesvär.

De regioner vars befolkning minskar behöver extra stöd.

 

Tidigare var rekommendationen att inte använda vars i plural, men numera anses vars helt korrekt även i plural. Vilkas vid plural är också korrekt och ger texten en mer formell prägel.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej