Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur ser ni på undlåta i stället för underlåta?
Svar:
Det heter underlåta. Formen undlåta är en sammanblandning de snarlika förlederna und- och under-.

Förleden und- kommer från lågtyskan (motsvararande ty. ent-). Även många ord som börjar på under- har vi lånat från tyskan. Eftersom dessa förleder ofta inte har så klar betydelse är det lätt att blanda ihop dem. Men det heter exempelvis undfå, undgå, undfalla, undkomma, undslippa, undvara, undvika.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej