Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur uttalas kex?

Svar:

Kex kan uttalas både med k-ljud och med tje-ljud. Båda uttalen är korrekta.

Det finns en regional skillnad mellan uttalen: tje-ljud (som i köpa) används främst i södra och västra Sverige medan k-ljud (som i kapa) används inom resten av språkområdet, inklusive svenskan i Finland.

Vissa lånord följer originalspråkets uttal, medan andra lånords uttal försvenskas. Och rätt ofta kan båda uttalen förekomma, som i fallet med kex där uttalet med k-ljud följer originalspråket (eng. cakes), och uttalet med tje-ljudet är ett försvenskat uttal.

Det vanligaste uttalet i svenskan av k före vokalerna e, i, y, ä och ö (så kallade mjuka vokaler) är med tje-ljud som i kemi, kika, kylig, käft, köpa. Vokalerna a, o, u och å (så kallade hårda vokaler) ger uttal med k-ljud som i kall, kompis, kura, kål.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej