Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skriver man namnet på den kinesiska huvudstaden på svenska: Peking eller Beijing?

Svar:

Man kan välja antingen Peking eller Beijing. Peking är det vanligaste skrivsättet på svenska men Beijing blir allt vanligare.

Kinesiska namn bör återges med det så kallade pinyinsystemet, det transkriberingssystem som används av kineserna själva när de skriver kinesiska med latinsk skrift. Den korrekta återgivningen av den kinesiska huvudstaden enligt detta system är Beijing.

För en del namn förekommer emellertid fortfarande en äldre stavning. Så är fallet här, där den äldre stavningen Peking ofta används i dagspressen och andra medier.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej