Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda högraste och vänstraste?
Svar:
Några superlativformer av höger och vänster tas inte upp i vanliga ordböcker.

Högraste och vänstraste förekommer dock, både i talspråket och i tekniskt språkbruk. Betydelsen är förstås ’som befinner sig längst till höger (vänster)’. De äldsta beläggen på dessa ord är från 1960-talet. De är ibland praktiska. Tänker man t.ex. på måltavlor på en skjutbana som är uppställda på en rad som sträcker sig från vänster till höger, är det kortare och behändigare att säga ”de högraste måltavlorna” än ”måltavlorna längst till höger”. Engelskan har ett uttryckssätt som påminner om högraste och vänstraste, nämligen rightmost och leftmost.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej