Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man använda högraste och vänstraste?

Svar:

I vanliga ordböcker tas inte dessa superlativformer av höger och vänster upp. Högraste och vänstraste förekommer dock i språkbruket, både i tal och skrift. Betydelsen är förstås ’som befinner sig längst till höger (vänster)’ och formerna är ibland praktiska. Gäller det t.ex. måltavlor på en skjutbana som är uppställda på en rad som sträcker sig från vänster till höger, är det kortare och behändigare att säga ”de högraste måltavlorna” än ”måltavlorna längst till höger”.

Engelskan har ett uttryckssätt som påminner om högraste och vänstraste, nämligen rightmost och leftmost.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej