Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad heter service i plural?

Svar:

Vi rekommenderar antingen omskrivningar eller pluralformen servicear.

Just nu har vi 20 % rabatt på alla servicear och reparationer.
Kan jag få en prisuppgift på dessa två servicear?

Ordet service har två betydelser: dels ’kontroll och underhåll av apparat eller maskin’, som i exemplen ovan, dels ’uppsättning tjänster som ställs till förfogande’. Det är mindre vanligt att använda service i plural i den andra betydelsen.

Pluralformen förekommer oftare i talat språk än i skrift. Enligt flera ordböcker kan ordet inte böjas i plural. Vill man inte använda servicear går det att omformulera sig, exempelvis genom att använda en synonym: vi har rabatt på alla tjänster, eller genom att konstruera meningen så att service står i singular: vad kostar respektive service?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej