Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad kallas former som vore och finge, respektive vare och leve?

Svar:

Former som vore och finge kallas konjunktiv. Konjunktiv uttrycker något tänkt, ovisst eller önskat:

Det vore fint om du kunde komma tidigare.

Andra konjunktivformer är ginge, sutte, låge, stode. Bortsett från vore används konjunktiv mycket sällan i dag.

Former som vare och leve uttrycker en förhoppning eller önskan, och de kallas optativ eller presens konjunktiv. Andra exempel är: gånge, vete, varde.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej