Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Håller talträngd på att ändra betydelse från ’pratsam’ till ’tystlåten’?
Svar:
Föreställningen om att talträngd betyder ’tystlåten, fåordig’ verkar bli allt vanligare, i synnerhet bland unga människor. Ordets ursprungliga betydelse ’pratsam; pratsjuk’ dominerar emellertid fortfarande.

Att ett uttryck blir föremål för omtolkning är inte helt ovanligt. Men att ett och samma uttryck samtidigt har två från varandra motsatta betydelser kan orsaka störningar i kommunikationen. Därför bör man vara försiktig med att använda uttryck som man inte känner sig helt hemma med.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej