Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Håller talträngd på att ändra betydelse från ’pratsam’ till ’tystlåten’?

Svar:

Uppfattningen att talträngd betyder ’tystlåten, fåordig’ verkar bli vanligare, i synnerhet bland yngre generationer. Ordets etablerade betydelse ’pratsam; pratsjuk’ dominerar dock fortfarande.

Det är vanligt att ords betydelser omtolkas och förändras. Ibland kan det dock orsaka störningar i kommunikationen, inte minst när samma ord samtidigt kan ha motsatta betydelser, som i fallet med talträngd. Om man vill vara helt säker på att mottagaren tolkar ordet på det sätt som man själv avser, kan man välja ett annat uttryck, om inte sammanhanget räcker för att klargöra vilken tolkning som avses.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej