Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför säger man i fjor i södra Sverige och i fjol i övriga delar av landet?
Svar:
Både fjol och fjor har utvecklats ur fornsvenskans fjordh. I mellan- och nordsvenska dialekter smälte förbindelsen -rd samman till ett tjockt l-ljud, ett ljud som med tiden ändrades till vanligt l-ljud. I de sydsvenska dialekterna, liksom i danskan, föll däremot dh efter r:et i fjordh bort.

Ordet är besläktade med forn och fjärran.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej