Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda flera utropstecken i rad?
Svar:
Man bör vara sparsam med att rada flera utropstecken eller frågetecken efter varandra. Vanligtvis räcker det gott och väl med ett utropstecken eller ett frågetecken.

Men visst kan man i texter med ett vardagligt stilläge använda flera utropstecken eller frågetecken på rad för att förstärka innebörden av tecknet.

Kultur?? Ska det kallas kultur att kludda på väggar?
Givakt!!

Om man använder både frågetecken och utropstecken och meningen har frågeform, är det naturligast att frågetecknet placeras före utropstecknet.

Menar du verkligen det?!

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej