Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skrivs damp och adhd med små eller stora bokstäver?

Svar:

Vi rekommenderar små bokstäver för damp och adhd.

Båda orden är ursprungligen förkortningar av engelska uttryck. Sådana förkortningsord skrivs oftast med stora bokstäver så länge de är nya men med små bokstäver enligt svenska skrivregler då de blivit vanliga i allmänspråket, vilket damp och adhd har blivit. I medicinska texter, framför allt i vetenskaplig litteratur och i journaltext, behålls dock ibland skrivsättet med versaler: DAMP och ADHD.

Damp är en förkortning av deficits in attention, motorcontrol and perception, ungefär 'brister i uppmärksamhet, motorik och uppfattningsförmåga'.

Adhd är en förkortning av attention deficit hyperactivity disorder, ungefär 'uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitetssyndrom'.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej