Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs Mellanöstern med stor eller liten bokstav?
Svar:
Mellanöstern skrivs med stor bokstav.

Mellanöstern betraktas som namnet på ett geografiskt område, även om det inte är helt klart hur stort området är. Vanligtvis innefattar Mellanöstern alla länder på Arabiska halvön och Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Egypten, Jordanien, Irak och Iran. Ibland ingår fler länder i Nordafrika än Egypten, och någon gång även Cypern och Afghanistan.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej