Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

 Är ordet fakta singular eller plural? Heter det intressant fakta eller intressanta fakta?

Svar:

Fakta är traditionellt sett plural, och därför rekommenderar vi intressanta fakta.

Singularordet till fakta är faktum och det betyder 'säkert konstaterat sak­förhållande'. Så här böjs ordet faktum: ett faktum, det där faktumet, flera faktum (eller flera fakta), de där faktumen (eller de där fakta). Faktum är från början ett latinskt ord och böjningsformen fakta är det latinska sättet att böja (det är därför den kan kännas lite ovan att använda i bestämd form plural).

Fakta har dock på senare tid börjat användas mer och mer som ett oräknebart substantiv, ungefär som data, mjölk eller snö. Kännetecknande för oräknebara substantiv är att man inte säger många//flera/färre, utan i stället mycket/litet/mer/mindre. Oräknebara substantiv böjs inte alls i plural. Bestämd form blir då faktan. Möjligen har denna form av fakta också fått en lite annan betydelse än grundordet faktum på så sätt att flera olika fakta (ungefär 'enskilda säkerställda uppgifter') tillsammans kan bilda ett faktum (säkert konstaterat sakförhållande).

I sammansättningar används alltid fakta- som förled: faktauppgift, faktabok etc. Om det är svårt att välja böjningsform kan en lösning vara att använda ett böjbart efterled: en faktauppgift, flera faktauppgifter etc.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej