Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad menas med homonym?
Svar:
Med homonym avses ett ord som både stavas och uttalas likadant som ett annat ord men som har annan betydelse. Ett ex. är ask 1. ett visst träd 2. en liten låda.

Ett ord som stavas likadant som ett annat men har annan betydelse och oftast annat uttal kallas homograf. Ett ex. är hov 1. (uttal /å:/) tjänstepersonal runt omkring kungligheter 2. (uttal /o:/) del av fot på t.ex. häst.

Ett ord som uttalas likadant som ett annat men har annan stavning och annan betydelse kallas homofon. Ett ex. är själ, skäl och stjäl.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej