Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad menas med homonym, homograf och homofon?

Svar:

Med homonym avses ett ord som både stavas och uttalas likadant som ett annat ord men som har annan betydelse. Ett exempel är ask:

1. ’ett slags träd’
2. ’en liten låda’

Ett ord som stavas likadant som ett annat men har annan betydelse och oftast annat uttal kallas homograf. Ett exempel är hov: 

1. (uttal [å:/] ’tjänstepersonal runt omkring kungligheter’
2. (uttal [o:]) ’del av fot på exempelvis häst’

Ett ord som uttalas likadant som ett annat men har annan stavning och annan betydelse kallas homofon. Ett exempel är dessa tre ord:

1. själ, ’människans andliga resurser’
2. skäl, ’anledning’; ’korsning’
3. stjäl, imperativ av stjäla, ’olovligen ta annans egendom’

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej