Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används orden orkan, cyklon, tromb och tornado? Och hur böjs tornado?

Svar:

En orkan är en storm med mycket hög vindstyrka, som inte alls behöver bilda en virvelvind. En orkan har medelvindhastigheter på över 32 meter per sekund.

Cyklon är ett lågtryck, där normalt vindarna blåser in en virvel mot lågtryckets centrum. Tropiska cykloner bildas över tropiska hav. De behöver inte vara lika kraftiga som en orkan, men ungefär hälften av dem når eller överskrider vindhastigheten för en orkan. Vindarna i en tropisk cyklon må vara mindre extrema än de i en tromb, men den betydligt större utbredningen och livslängden gör tropiska cykloner till ett av de mest fruktade väderfenomenen i världen.

En tornado är den engelskspråkiga världens benämning på en tromb. Båda orden betyder virvelstorm. Tornado används mest om amerikanska virvelstormar, som i regel är kraftigare än tromber. Tornado böjs en tornado, den där tornadon, flera tornador, de där tornadorna. Även pluralformen tornados förekommer och i mer informella sammanhang kan man höra formen tornadosar.

Läs även:

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej