Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När ska man använda punkt, kolon, semikolon, komma och tankstreck i löptext?

Svar:

Det finns inga absoluta regler för skiljetecken mellan satser. Man kan oftast välja mellan flera tecken, som betonar avbrott eller sammanhang olika starkt.

Punkt är starkast avskiljande. Vill man ha en mjukare övergång mellan två fullständiga huvudsatser kan man välja semikolon. Kolon betonar sambandet mellan satserna något starkare än semikolon, och pekar framåt. Komma markerar bara en kort paus i läsningen, medan tankstreck används för att betona ett avbrott starkare. Valet av skiljetecken mellan satser är alltså oftare en fråga om vad man vill betona än om rätt och fel.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej