Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför har svenskan bokstäverna å, ä och ö?

Svar:

I fornsvenska handskrifter fanns tecknen æ och ø för ä- och ö-ljuden. De ersattes så småningom av två andra tecken. Ett e ovanför ett a fick beteckna ä-ljudet, och ett e ovanför ett o fick stå för ö-ljudet. När man på 1500-talet började trycka bibeln använde man de nya tecknen, som blev helt dominerande i tryck. Ända in på 1800-talet kan man se dem i tryckta böcker, innan e:na helt kom att ersättas av två prickar. Ä- och ö-prickarna var alltså e:n från början.

Å-ljudet utvecklades först på medeltiden. Någon gång under 1300- och 1400-talen gled det långa a-ljudet över i ett å-ljud, men det fick ingen egen bokstav då. Först när Nya testamentet trycktes 1526 började man använda bokstaven å, och den bestod då som nu av ett a med ett o över.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej