Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför har svenskan bokstäverna å, ä och ö?

Svar:

Det svenska alfabetet utgår från det latinska alfabetet som har fem vokaler. I svenskan, liksom i de andra skandinaviska språken, har det däremot funnits nio vokaler ända sedan vokalerna ä, y, ö tillkom på 700–800-talet och å-ljudet utvecklades ur a på 1200–1300-talet.

Att bokstäverna å, ä och ö finns i det svenska skriftspråket beror alltså på att vi har behov av dem eftersom å-ljudet, ä-ljudet och ö-ljudet finns i det svenska talspråket. Samma sak gäller danska och norska, även om den exakta utformningen av bokstavstecknen har sett lite olika ut under olika tidsperioder i de tre skandinaviska språken.

Bokstäverna ä och ö fanns med i den allra första tryckta boken på svenska som kom ut 1495. Bokstaven å infördes i tryck 1526.

Läs mer om svenskans historia i Isofs kunskapsbank om svenska språket.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej