Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det friskriva sig för eller friskriva sig från?
Svar:
Det heter friskriva sig från [ansvar e.d.].
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej