Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är skillnaden mellan har stött och har stöttat?

Svar:

Stött hör till verbet stödja, som böjs stöder (eller stödjer), stödde, stött.

Stöttat hör till verbet stötta, som böjs stöttar, stöttade, stöttat.

Verben är praktiskt taget synonyma.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej