Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Säger man ”jag har flugit” eller ”jag har flygit”?
Svar:
Man säger ”jag har flugit”. Verbet flyga böjs flyger, flög, har flugit.

Participformerna är flugen och fluget som i ”Fågeln är utflugen” och ”Flygplanet är lättfluget”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej