Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det Sverigesomalier, somaliesvenskar eller svensksomalier?

Svar:

Använd i första hand sverigesomalier (alternativt Sverigesomalier) i stället. Det mönstret är det normala valet. Det går förstås också bra att använda fraser som svenskar med somaliskt ursprung o.l. Svensksomalier bör egentligen beteckna somalier (boende i Somalia) med svenskt ursprung. Detsamma gäller Somaliasvensk. De bildningarna är alltså olämpliga. Det finns två huvudsakliga ordbildningstyper för att beteckna en person som lever i ett land men har sina kulturella, etniska eller språkliga rötter någon annanstans. I modellen finlandssvensk, sverigefinne betecknar förledet lands- eller områdesnamn och efterledet nationalitet, etnisk eller språklig tillhörighet e.d. Etablerade beteckningar av detta slag skrivs ofta med liten bokstav efter mönster från beteckningar som svensk och fransman: bulgarienturk, kosovoalban. Mer tillfälliga sammansättningar skrivs med stor bokstav: Frankrikesvensk. För att betona tillfälligheten används ibland bindestreck: Madeira-svenskar. I modellen grekcypriot, turkbulgar, svenskamerikan syftar efterledet på en stat eller ett område där personen har medborgarskap eller bor. Här betonas alltså något mer geografisk än etnisk och språklig hemvist.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej