Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva plus att?
Svar:
I informella och vardagliga texter går det bra att skriva plus att som inledning till en sats som är ett slags extra tillägg. Ofta kommer plus att-konstruktionen efter en uppräkning, när man vill lägga till en företeelse som form- eller betydelsemässigt inte riktigt hör till uppräkningen: "Där får eleverna lära sig ridning, hästkunskap och stallskötsel plus att de får en del insikter i pedagogik och ledarskap." I mer formella texter kan man i liknande fall ofta välja en konstruktion med samt: "Där får eleverna lära sig ridning, hästkunskap och stallskötsel samt får en del insikter i pedagogik och ledarskap."
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej