Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva om fem sex minuter?
Svar:
I ledigt skriftspråk och vid återgivning av talspråk kan man utelämna skiljetecken. Då bör talen skrivas med bokstäver: om fem sex minuter, eftersom man annars kan råka läsa om 5 6 minuter som ’om femtiosex minuter’.

I sakprosa skriver man lämpligen komma om betydelsen är ’ungefär’: om fem, sex minuter.

Tankstreck kan användas om betydelsen är ’mellan ... och, inom intervallet’: om 5–6 minuter. Man kan också skriva ut allt med ord: om fem till sex minuter, om fem eller sex minuter.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej