Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Finns det något svenskt ord som man kan använda i stället för feedback?
Svar:
I stället för feedback kan man använda ord som gensvar eller bara svar. Det går också bra med respons eller reaktion eller de mer svenska orden synpunkter och kommentarer. Oftast används feedback om en positiv kontakt, men i vissa sammanhang kan det vara befogat att använda ord som kritik och klagomål.

Ursprungligen användes feedback enbart i tekniska sammanhang. En vanlig svensk motsvarighet är då återkoppling, som också kan användas överfört som i satsen ”Deltagarna får kontinuerlig återkoppling mellan mötena”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej