Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjs ordet zoo?

Svar:

I bestämd form kan ett zoo antingen heta det där zooet eller det där zoot. I plural blir det flera zoon, de där zoona.

Samma mönster gäller flera andra enstaviga substantiv i neutrum som slutar på vokal, som bo (boet eller bot; bon, bona) knä (knäet eller knät; knän, knäna), spö (spöet eller spöt; spön, spöna) och trä (träet eller trät; trän, träna).

Ordet zoo är en kortform av zoologisk trädgård.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej