Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur bör man gruppera siffrorna i telefonnummer?
Svar:
Telefonnummer brukar grupperas så att de lätt ska kunna uppfattas och memoreras. Fem-, sex- och sjusiffriga nummer grupperas traditionellt i grupper om två eller tre från vänster räknat. Man kan dock gruppera på annat sätt om man tycker att det blir enklare att komma ihåg och läsa ut (t.ex. kan 08-123 123 vara enklare än 08-12 31 23). För åttasiffriga nummer varierar bruket. I telefonnummer knutna till fast telefoni har man bindestreck mellan riktnummer och abonnentnumret samt snedstreck framför eventuellt anknytningsnummer:
020-905 10
08-16 01 01
031-668 01 50
08-575 686 43 eller 08-57 56 86 43
032-18 18 18/234 (anknytningsnummer 234)
+46 8 442 42 00 (internationellt skrivsätt för telefonnummer till Sverige där 46 är landsnumret, 8 riktnumret utan nollan och 442 42 00 abonnentnumret)

I mobilnummer står ibland mobilprefixet (070) för sig, ibland mobilprefixet och operatörsnumret (t.ex. 0708) tillsammans. Grupperingen av de resterande siffrorna följer samma principer som de fasta telefonnumren:
070-831 32 33
0708-31 32 33

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej