Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Bör man skriva runt om eller runtom?
Svar:
Vanligen skrivs det som två ord, dvs. runt om. Men även runtom, som ett ord, förekommer. Båda varianterna finns i ordlistorna. Det kan alltså skrivas på båda sätten.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej