Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur uttalar man ord som innehåller diftongen -eu-, som neutral, Europa, euro och terapeut?

Svar:

Diftongen -eu- uttalas på olika sätt i olika ord.

I ordet neutral är uttalet /eu/.

Europa och ord som bildats till Europa, som europé, europeisk, Europaväg, kan uttalas på tre olika sätt: /eu/, /ev/ eller /e/.

Euro och neurolog kan uttalas både /eu/ och /ev/, men uttalet /ev/ är troligen vanligast. I euro förekommer även uttalet /jo/.

Framför t, som i terapeut och farmaceut, är uttalet /eft/ vanligt, även om uttal med /eut/ och /evt/ också förekommer.

Ord som innehåller -eu- är inlånade från grekiskan, antingen direkt eller via något annat språk. Grekiska ord som innehåller en diftong som med latinsk skrift stavas eu, har oftast fått stavningen eu även i svenskan: neutral, Europa, euro, neurolog, terapeut, farmaceut.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej