Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur uttalar man ord som innehåller diftongen -eu-, som terapeut och Europa?
Svar:
Diftongen -eu- uttalas på olika sätt i olika ord.

Uttalet är /eu/ i neutral.

Europa och ord som bildats till Europa, som europé, europeisk, Europaväg, kan uttalas såväl /eu/ som /ev/ och /e/.

I euro och neurolog förekommer både /eu/ och /ev/, men uttalet /ev/ är vanligast i rikssvenska.

Framför t, som i terapeut och farmaceut, är uttalet /ft/ vanligast, även om uttal med /eu/ och /ev/ också förekommer.

De ord som innehåller -eu- är inlånade från grekiskan, direkt eller via något annat språk. Grekiska ord som innehåller en diftong som med latinsk skrift brukar återges som eu, stavas även i svenskan oftast eu: neutral, Europa, euro, neurolog, terapeut, farmaceut. Diftongen återges dock i vissa ord som ev, till exempel i evangelium, och uttalas då /ev/.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej