Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur används orden ostabil och instabil? Finns det någon betydelseskillnad?
Svar:
Det finns ingen betydelseskillnad mellan orden. Båda formerna är accepterade och båda tas upp i ordböckerna.

Instabil är den form som förr ansågs mer korrekt, och den som vill ge en formell snarare än en vardaglig stil åt sin text använder med fördel den formen. Att döma av en sökning i svenska webbtexter, är instabil dessutom klart vanligare än ostabil i svenskt skriftspråk.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej