Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur använder man tre punkter (ellips)?

Svar:

Tre punkter ”...” används för att markera att något utelämnats i en text eller en mening, eller för att markera paus. Tecknet ”...” kallas också för ellips.

Användningsområden
I ett citat kan tre punkter användas för att markera att ett eller flera ord har utelämnats.

Enligt kartläggningen behövs ”fler analyser ... och snabba åtgärder”.

Vid återgivning av längre titlar eller kända talesätt kan tre punkter markera att endast början återges.

Den som väntar på något gott ...

Tre punkter kan markera paus eller tveksamhet.

Hmm ... det är svårt att säga.
Jag kan ha fel men ... Nej, jag tror faktiskt inte att det går.

Punkterna kan också markera att man överlåter åt läsaren att tänka ut fortsättningen. 

Det här är nog inte det sista vi får se av henne ...

Råd om skrivsätt
Vi rekommenderar att mellanslag används före tre punkter, utom då de visar att ett ord har blivit avbrutet.

Jag ska genast ...
Jag ska gen...

I akademiska sammanhang används tre punkter för att markera utelämningar ur citat. Då bör punkterna omges av hakparenteser. Det kan vara lämpligt också i andra sammanhang, när man vill förtydliga att de tre punkterna inte är en del av originaltexten. Det gäller både när enstaka ord och hela meningar utelämnats i citat.

Enligt kartläggningen behövs ”fler analyser [...] och snabba åtgärder”.

I Språkriktighetsboken (Norstedts 2005 s. 14) diskuterar Språkrådet språkförändringars påverkan på språkliga råd: ”Språk förändrar sig ständigt. [...] En del beror på samhällsförändringar och sociala förskjutningar. I dag har det till exempel blivit svårare att använda han som könsneutralt pronomen.”

Används tre punkter mellan två meningar sätts ingen meningspunkt ut efter den första meningen. Det gör man dock vanligen om de tre punkterna omges av hakparenteser.

Bedömningen är försiktigt positiv: ”Utvecklingen går framåt ... Men det går inte tillräckligt snabbt.”
Bedömningen är försiktigt positiv: ”Utvecklingen går framåt. [...] Men det går inte tillräckligt snabbt.”

Om tre punkter avslutar en mening, ska ingen ytterligare meningspunkt sättas ut. Däremot kan ett frågetecken, utropstecken eller kommatecken följa på de tre punkterna.

Var det en slump, eller ...?
”Det var då själva ...”, muttrade hon för sig själv.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej