Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur använder man tre punkter (ellips) för att visa att man utelämnar något i citat?

Svar:

Ett citat kan kortas genom att en del av det ursprungliga yttrandet utelämnas. Sådan utelämning inuti citat markeras med tre punkter för kortare avbrott, framför allt inuti en mening.

När man behöver förtydliga för läsaren att markeringen inte tillhör originaltexten, kan de tre punkterna sättas inom hakparenteser [.]. Tre punkter inom hakparenteser rekommenderas också om man t.ex. utelämnat en hel mening eller flera.

Om tre punkter avslutar en mening, ska ingen ytterligare meningspunkt sättas ut. Däremot kan ett fråge- eller utropstecken följa på de tre punkterna.

Längre avbrott i texten kan markeras med tre tankstreck.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej