Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur använder man ordet vederbörande?

Svar:

Vederbörande används ibland som alternativ till t.ex. det könsneutrala pronomenet hen: Om en elev vill överklaga bör vederbörande först vända sig till rektorn.

Ordet vederbörande ger texten en formell och byråkratisk klang. Om man vill undvika det finns det andra strategier för att referera till personer utan att ange kön.

Ibland ser man formuleringar som till vederbörande läkare i en adressat. Men om man skriver ett brev som riktar sig till personer som har en viss tjänst eller funktion kan man skriva:
Till läkaren som ska utföra operationen på fredag
Till handläggaren som har hand om x-ärendet

Ofta räcker det att skriva organisationsnamn och avdelning om man känner till den. Om det finns en tydlig rubrik kan sedan den som öppnar posten avgöra vem som ska ha brevet. Utan att ha öppnat brevet kan man ju i alla fall inte veta vem som är ”vederbörande”.

Läs även om översättning av engelskans to whom it may concern.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej