Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur använder man ordet vederbörande?

Svar:

Vederbörande används framför allt i formella sammanhang om personer när man vill und­vika att an­ge kön:

Om en elev vill överklaga bör vederbörande först vända sig till rektorn.

Ordet vederbörande ger texten en formell och byråkratisk klang. Om man vill undvika det kan man i stället använda pronomenet hen eller andra strategier för att referera till personer utan att ange kön.

Ibland ser man formuleringar som till vederbörande läkare i en adressat. Men om man skriver ett brev som riktar sig till personer som har en viss tjänst eller funktion kan man i stället skriva:

Till läkaren som ska utföra operationen på fredag
Till handläggaren som har hand om x-ärendet

Ofta räcker det att skriva organisationsnamn och avdelning om man känner till den. Om det finns en tydlig rubrik kan sedan den som öppnar posten avgöra vem som ska ha brevet. Utan att ha öppnat brevet går det ju ändå inte att veta vem vederbörande syftar på.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej