Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Bör jag skriva nykterist eller absolutist? Är det någon skillnad?
Svar:
I ordböckerna definieras nykterist ungefär som ’person som av princip aldrig dricker alkohol och ibland ivrar för att andra ska bete sig på samma sätt’, medan absolutisten är en ’person som helt avhåller sig från alkoholförtäring, vanligen av princip’.

Nykterist har kopplingar till nykterism och nykterhetsrörelsen, d.v.s. nykteristen tar i sitt avståndstagande normalt ställning mot alkoholism. Absolutisten avstår bara helt enkelt.

I praktiken är orden förstås mycket överlappande, men skillnaden är alltså att nykteristen avstår mer moraliskt, absolutisten mer fysiskt. Nykteristen kan därför dricka ett glas emellanåt, vilket absolutisten aldrig skulle göra. Den gradskillnaden avspeglas också hos helnykteristen – som avstår ännu mer än den som bara är nykterist.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej