Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur gör jag för att referera till personer utan att behöva ange kön?

Svar:

Det finns olika sätt att uttrycka sig för att inte behöva ange kön, vilket man kan vilja undvika av olika skäl. Man kanske inte känner till könet på en person, eller så ska texten kunna syfta på vem som helst, oavsett kön. Vilken lösning man ska välja får man därför bedöma från fall till fall. Alla lösningar kanske inte passar i alla sammanhang, men här är några strategier för att referera till personer utan att ange något specifikt kön:

Pronomenet hen: Om en elev vill överklaga bör hen först vända sig till rektor.

Pronomenet den: Om en elev vill överklaga bör den först vända sig till rektor.

Han eller hon alternativt hon eller han för att syfta på både kvinnor och män: Om en elev vill överklaga bör han eller hon först vända sig till rektor. – Om en elev vill överklaga bör hon eller han först vända sig till rektor.

Omskrivning till plural: Om elever vill överklaga ett betyg bör de först vända sig till rektor.

Omformulering som gör pronomen onödigt: En elev som vill överklaga sitt betyg bör först vända sig till rektor. – Om en elev vill överklaga sitt betyg bör först rektor kontaktas.

Upprepning av substantivet: Om en elev vill överklaga måste eleven först vända sig till rektor.

Synonym till omtvistade ord: Vissa beteckningar kan medföra val som man kanske vill undvika. Tjänsteman kan störa vissa, tjänsteperson kan störa andra. En lösning som ibland kan fungera kan vara att välja ett annat ord: handläggare, anställd.

Lösningar vi avråder ifrån
I äldre språkbruk användes ofta han som könsneutralt pronomen, exempelvis i lagar. Numera avråder vi från att använda han om man vill uttrycka sig könsneutralt, eftersom det sällan uppfattas så av språkbrukarna. Av samma skäl avråder vi även från att använda hon som könsneutralt pronomen. Denne eller denna avråder vi också ifrån för att de inte är könsneutrala. De har dessutom en formell prägel som gör att de inte passar i alla sammanhang.

Läs även:
Hur vet man om ett ord för en grupp människor är könsneutralt?
Vilka yrkesbeteckningar ska man använda om man vill uttrycka sig könsneutralt?

Fördjupning:
Avsnittet om könsneutralt språk i Språkrådet rekommenderar (2023), s. 45–58 (pdf).

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej