Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man chip, chipp eller chips?
Svar:
Engelskans chip har lånats in i svenskan i ett par olika betydelser, främst ’tunn, friterad skiva av potatis’ och det i datorsammanhang vanliga ’integrerad elektronisk krets’.

I betydelsen ’potatisskiva’ har den engelska pluralen chips sedan länge använts i svenskan, även i singular. Skriv alltså: ett chips, chipset, flera chips, de där chipsen.

I betydelsen ’integrerad elektronisk krets’ rekommenderar vi, i likhet med Svenska datatermgruppen, att man använder chipp eller integrerad krets för engelskans chip och integrated circuit. Skriv alltså: ett chipp, chippet, flera chipp, de där chippen. Stavningen med två p passar bättre in i det svenska stavningssystemet; jämför webb och jobb av engelskans web och job. Formen ett chips var tidigare den rekommenderade för den här betydelsen, men är förhållandevis ovanlig.

Samma ordformer används i sammansättningar: chippmärkning (av chipp) eller chipsmärkning (av chips).

När ett ord har flera betydelser är det ofta praktiskt att ha samma böjning oavsett betydelse, men i datorvärlden har chip och chipp etablerats. Den böjningen har blivit vanligare i takt med att vi betalar med chipp snarare än med magnetremsa på våra bankkort, och till den har även bildats verbet chippa, det vill säga att sätta sitt kort i kortläsaren så att chippet kan läsas av. Att chippa kan också innebära att man identitetsmärker sitt husdjur med ett microchipp.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej