Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vad är det för skillnad i användandet av formerna ned och ner?

Svar:

De är utbytbara, och båda formerna har uppstått genom förkortning av den ursprungliga längre formen neder. Ner är nu den vanligaste formen generellt, såväl i formell som informell stil. Ned har ett något formellare stilvärde, och är den vanligaste formen i sammansättningar, som nedlåtande och nedkomst.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej