Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används pronomenet hen, och hur böjs det?

Svar:

Hen är ett könsneutralt pronomen som används på framför allt två sätt.

Dels används hen när könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska osynliggöras. Det fungerar då som ett alternativ till uttryck som han eller hon, den eller den stilmässigt mer byråkratiska synonymen vederbörande, som i exemplet Läraren måste se eleven för den hen är.

Dels används hen för att omtala personer som inte identifierar sig som han eller hon.

Genitivformen av hen blir hens: Det är hens ensak. Som objektsform rekommenderar vi hen: Jag såg hen. Även henom förekommer som objektsform i språkbruket, men mycket sällan.

Läs även: Hur gör jag för att referera till personer utan att behöva ange kön?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej