Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilken är skillnaden mellan finsk och finländsk respektive finne och finländare? Och vad kallas finländare som bor i Sverige?

Svar:

Finland har två nationella språk, finska och svenska. Finsk och finne används om den finskspråkiga delen av Finlands befolkning, finlandssvensk om den som har svenska som modersmål och finländsk och finländare om invånare och förhållanden i Finland oavsett språktillhörighet. Finländare är också den allmänna invånarbeteckningen för medborgare i Finland.

Man skiljer alltså till exempel på finländsk litteratur (all litteratur som skrivs i Finland oavsett språk) och finsk litteratur (all litteratur som skrivs på finska). När det inte handlar om språk kan man ofta välja mellan finländsk eller finsk. Det går alltså bra med både finsk formgivning och finländsk formgivning, finska flaggan och finländska flaggan. Finsktalande invånare i Sverige kallas sverigefinnar. Den som vill kan även använda sverigefinländare, som omfattar alla med finländsk bakgrund bosatta i Sverige, oavsett modersmål.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej