Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man partner i plural?

Svar:

Vi rekommenderar flera partner, de där partnerna.

Vi rekommenderar ofta en svensk pluralform för engelska lånord för att underlätta användningen i formellare texter. Ord på -er får om möjligt plural på -ar. Då försvinner grundformens e, som i t.ex. server: flera servrar, de där servrarna. Jämför med åker: flera åkrar, de där åkrarna. Det mönstret är etablerat i andra lånord som revolvrar, reportrar och containrar.

Om en sådan böjning inte fungerar på grund av uttalet eller stavningen, som i fallet med partner, kan oböjd pluralform användas, såsom i musiker: flera musiker, de där musikerna eller copywriter: flera copywriter, de där copywriterna. Den böjningen rekommenderar vi även för ord som designer. flera designer, de där designerna.

Läs även:

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej