Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur böjer man partner i plural?

Svar:

Vi rekommenderar partner, partnern, flera partner, de där partnerna.

Vi rekommenderar ofta en svensk pluralform för engelska lånord för att underlätta användningen i formellare texter. Ord på -er får om möjligt plural på -ar. Då försvinner grundformens e, som i t.ex. server, den där servern, flera servrar, de där servrarna. Jämför med åker, den där åkern, flera åkrar, de där åkrarna. Det mönstret är etablerat i andra lånord som revolvrar, reportrar och containrar.

Om en sådan böjning inte fungerar på grund av uttalet eller stavningen, som i det här fallet, kan oböjd pluralform användas, såsom i musiker, den där musikern, flera musiker, de där musikerna eller copywriter, den där copywritern, flera copywriter, de där copywriterna. Den böjningen rekommenderar vi även för ord som designer.

Läs mer om pluralböjning med -s här.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej