Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Uppfattas eskimå som nedsättande, och vad skriver man i så fall istället?

Svar:

Vi rekommenderar de mer specifika benämningarna inuit, yupik eller aleut för de besläktade men skilda folkgrupper som tidigare grupperades ihop som ”eskimåer”. De folkgrupper som kallar sig inuiter lever på Grönland samt i Alaska och Kanada. I framför allt Alaska och Sibirien lever också aleuter och yupiker.

Ordet eskimå uppfattas nu av många som stötande. Ordet är ursprungligen skapat av kolonisatörer och är inte en benämning som de olika grupper som kallats eskimåer valt själva. Läs mer om hur man kan resonera om benämningar.

Eskimå används i några andra svenska uttryck, där det ofta går att formulera om, som kajakroll i stället för eskimåsväng och vinterjacka med pälsklädd luva för eskimåjacka.

Språkfamiljen eskimåisk-aleutiska språk kan kallas inuit–yupik–aleutspråk.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej