Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur kan jag själv söka svar på språkfrågor?

Svar:

Alla som skriver behöver ibland ta hjälp av olika språkresurser. I den här texten finns tips på var man kan hitta svar på olika typer av språkfrågor.

Stavning och böjning

Frågor:

 • Heter det en eller ett cv?
 • Stavas det zebra eller sebra?
 • Vad heter supporter i plural?

Hur ett ord stavas eller böjs står i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) på svenska.se. Ibland tas flera former upp i SAOL. Ett el. (eller) mellan formerna betyder att de är likvärdiga, medan hellre än betyder att ett av alternativen rekommenderas framför det andra. Andra gånger rekommenderas bara en form.

Namn på länder finns oftast inte med i ordböcker, utan i encyklopedier som Nationalencyklopedin samt i Utrikes namnbok som ges ut av Utrikesdepartementet.

Många använder stavnings- och grammatikkontrollen i till exempel Google Drive eller Microsoft Word. Det kan fungera bra för enklare stavfel och språkfel. Men kontrollen hittar bara vissa fel, och dessutom markerar den ofta något som fel fast det inte är det. Den har bland annat svårt att bedöma sammansättningar, skrivregler och val av ord och uttryck.

Betydelse, uttal och ursprung

Frågor:

 • Vad betyder avnämare?
 • Varför säger man lägga rabarber på något?
 • Hur har ordet smörgås uppkommit?

Vad ett ord eller uttryck betyder står i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) på svenska.se. Det går även att lyssna på uppslagsordens uttal genom att klicka på högtalarikonen. För att få reda på ett ords ursprung klickar man på ”visa mer”. Den som vill gräva djupare i ursprung och historisk användning kan titta i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) på samma sida.

Saknas ordet på svenska.se, kan man slå upp det i en annan ordbok, till exempel Bonniers ordbok som nås via Synonymer.se. Fler ordböcker finns på vår språklänksida.

Termer och fackuttryck som inte finns i SAOL eller SO kan man slå upp på rikstermbanken.se. Fler termresurser finns på vår sida för termresurser.

I encyklopedier som Nationalencyklopedin och Wikipedia kan man läsa mer om begreppet eller företeelsen som ett ord står för, som växten rabarber exempelvis. Delar av Nationalencyklopedin (NE) är fritt tillgänglig på ne.se, och många skol- och universitetsbibliotek ger tillgång till hela NE.

Konstruktioner, fraser och uttryck

Frågor:

 • Heter det avnämare för något, avnämare till något, eller hur ska man säga?
 • Hur använder man ordet förmå?
 • Var kan jag få fram vanliga fraser och uttryck?

Svensk ordbok (SO) på svenska.se upplyser om ords betydelser, men även om hur ord konstrueras med andra ord.

För att få fram konstruktioner skrollar man ned i ordboksartikeln och klickar på ”visa mer”. Under ordet avnämare får man exempelvis veta att man kan vara avnämare till någon eller avnämare till något. I artikeln om förmå i betydelsen påverka visas följande konstruktioner: någon förmår någon att göra något, någon förmår någon till att göra något och någon förmår någon till något. Under ”visa mer” anges även vanliga fraser och fasta uttryck (t.ex. lägga rabarber på något). Ibland exemplifieras också sammansättningar (som rabarberstånd).

Om man vill slå upp ett fast (idiomatiskt) uttryck söker man på huvudordet i uttrycket. I uttrycket lägga rabarber på något söker man på rabarber. I uttrycket vara en nagel i ögat på någon söker man antingen på nagel eller öga.

I Språkrådets digitala tjänst Frågelådan finns svar på många vanliga språkriktighetsfrågor. I vår bok Språkrådet rekommenderar (Språkrådet 2023) finns utförliga svar på mer komplexa frågor om språkriktighet och standardsvenska.

På nätet finns också hitta användbara språkspalter, artiklar och blogginlägg om sådana frågor. Se tips på språkspalter och liknande på vår språklänksida.

Det kan också vara givande att själv undersöka bruket, exempelvis genom att helt enkelt googla på uttrycket och se hur det används. Den som har tillgång till en mer specialiserad textsamling, exempelvis en samling med medietexter via tjänsten Korp eller Google Nyheter, kan få mer pålitliga träffar.

Synonymer och översättningar

Frågor:

 • Vad kan man skriva i stället för sannolik?
 • Vad heter förskola på arabiska?
 • Hur säger man backslash på svenska?

Synonymordlistor kan vara en bra hjälp för att berika sitt ordförråd, se till exempel Synonymer.se. eller ne.se. I en del ordbehandlingsprogram kan man högerklicka på valfritt ord i texten och få en lista över synonymer.

ne.se finns också lexikon mellan svenska och ett flertal stora språk. Där finns också Språkrådets flerspråkiga Lexinordböcker. Lexin är ett nätbaserat lexikon som översätter mellan svenska och ett tjugotal stora invandrarspråk.

Vår ordlista Engelska ord på svenska ger förslag på vad ett engelskt ord heter eller skulle kunna heta på svenska.

Skrivregler

Frågor:

 • Skriver man YouTube, Youtube eller youtube?
 • Hur ska man gruppera siffrorna vid stora tal?
 • Ska jag använda ett kolon, semikolon eller kommatecken här?

I Språkrådets Svenska skrivregler (2017) finns lösningar på en stor mängd skriftspråkliga frågor, som när det ska vara stor bokstav, hur olika skiljetecken ska användas och hur man gör en bra punktlista. Den finns som tryckt bok och e-bok i bokhandeln.

Snabba skrivregler – i skolan och på jobbet (2024) är en förkortad och förenklad version av Svenska skrivregler. Den riktar sig framför allt till elever och lärare i högstadiet och gymnasiet, men vänder sig också till alla som vill ha en lättläst sammanfattning av de viktigaste skrivtekniska reglerna för svenskan. Snabba skrivregler finns som tryckt bok och är fritt tillgänglig som pdf.

I Myndigheternas skrivregler, också utgiven av Språkrådet (2014), finns ett lite smalare innehåll som är mer inriktat på skrivande hos myndigheter och offentliga organisationer. Den finns fritt tillgänglig som pdf.

Andra tips

I ett avsnitt av radioprogrammet Språket i P1 berättar Ylva Byrman hur man kan använda olika språkresurser: Så blir du en hobbyspråkforskare del 1 – Om SAOL, Korp och nutida språkfrågor (länk till annan webbplats).

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej