Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur kan jag själv söka svar på språkfrågor?

Svar:

Alla som skriver behöver ibland ta hjälp av olika resurser för att ta reda på något eller lösa en svår språkfråga. I den här texten finns tips på var man kan hitta svar på olika typer av språkfrågor.

Stavning och böjning: SAOL

Frågor:

 • Heter det en eller ett cv?
 • Stavas det zebra eller sebra?
 • Vad heter supporter i plural?

Om du undrar hur ett ord stavas eller böjs, kan du gå till Svenska Akademiens ordlista (SAOL) på svenska.se. Ibland tas flera former upp i SAOL. Ett ”eller” mellan formerna betyder att de är likvärdiga, som i en och ett cv. Ett ”hellre än” betyder att ett av alternativen rekommenderas framför det andra, till exempel zebra hellre än sebra. Andra gånger rekommenderas bara en form (SAOL uppger till exempel bara pluralformen supportrar för uppslagsordet supporter).

Stavnings- och böjningsförslag ges ofta också i stavningskontrollen i ordbehandlingsprogram som Microsoft Word och Google Drive. Tänk dock på att sådana stavningsprogram inte är helt pålitliga.

Betydelse och ursprung: SO, SAOB, NE, termordlistor

Frågor:

 • Vad betyder egentligen avnämare?
 • Vad är skillnaden mellan lukt och doft?
 • Varför säger man ”lägga rabarber på något”?

Vad ett ord eller uttryck betyder står i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) på svenska.se, där även stavning, böjning och uttal visas. Klicka på ”visa mer” så får du också veta mer om ordets ursprung. Vill du gräva djupare i ursprung och historisk användning, kan du också titta i Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) på samma sida. Fler ordböcker finns på vår språklänksida.

När ord saknas, kan du prova med att slå upp i en annan ordbok, till exempel Bonniers ordbok som nås via Synonymer.se.

I en encyklopedi får du veta mer om begreppet bakom ett ord och kan till exempel slå upp hur namn på länder stavas. Delar av Nationalencyklopedin (NE) är fritt tillgänglig på ne.se, och många skol- och universitetsbibliotek ger tillgång till hela NE.

Vad termer och fackuttryck som inte finns i SAOL eller SO betyder kan du slå upp i en termordlista. Många sådana finns samlade på rikstermbanken.se. Fler termresurser finns på vår sida för termresurser.

Konstruktioner: Svensk ordbok, Frågelådan, språkexperter och bruket

Frågor:

 • Heter det avnämare för något, avnämare till något, eller hur ska man säga?
 • Hur använder man ordet förmå?
 • Var kan jag få fram vanliga fraser och uttryck?

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) på svenska.se upplyser om ords betydelser, men även om hur ord konstrueras med andra ord.

För att få fram konstruktioner skrollar man ned i ordboksartikeln och klickar på Visa mer. Under ordet “avnämare” får man exempelvis veta att man kan vara avnämare till någon eller avnämare till något. I artikeln om förmå i betydelsen påverka visas följande konstruktioner: någon förmår någon att göra något, någon förmår någon till att göra något och någon förmår någon till något. Under Visa mer anges även vanliga fraser och fasta uttryck (t.ex. lägga rabarber på något). Ibland exemplifieras också sammansättningar (som rabarberstånd).

Någon gång kan man vilja få fram ett fast (idiomatiskt) uttryck i en ordbok. I SO söker man i så fall på huvudordet i uttrycket. I uttrycket lägga rabarber på något söker man på ”rabarber”. I uttrycket vara en nagel i ögat på någon söker man antingen på ”nagel” eller ”öga”.

För många vanliga språkriktighetsfrågor, som större än mig/jag, finns färdiga svar i vår tjänst Frågelådan liksom i vår bok Språkrådet rekommenderar (Språkrådet 2023). På nätet kan du också hitta användbara språkspalter, artiklar och blogginlägg om sådana frågor. Se tips på språkspalter och liknande på vår språklänksida.

Det kan också vara givande att själv undersöka bruket, exempelvis genom att helt enkelt googla på uttrycket och se hur det används. Har du tillgång till en mer specialiserad textsamling, exempelvis en samling med medietexter via tjänsten Korp eller Google Nyheter, får du mer pålitliga träffar.

Synonymer och översättningar: Lexin och NE

Frågor:

 • Hur säger man det här ordet på svenska?
 • Vad kan man säga i stället för det här ordet?

Synonymordlistor kan vara en bra hjälp för att berika sitt ordförråd, se till exempel Synonymer.se. Men tänk på att alla synonymförslag inte nödvändigtvis fungerar för just din text. I en del ordbehandlingsprogram kan du högerklicka på valfritt ord i din text och få en lista över synonymer.

Det finns även en synonymordlista på ne.se. Där finns också lexikon mellan svenska och ett flertal stora språk, liksom Språkrådets flerspråkiga Lexinordböcker mellan svenska och olika svenska minoritetsspråk.

Vill du ha tips på hur ett engelskt ord heter eller skulle kunna heta på svenska, får du förslag i vår ordlista Engelska ord på svenska.

Normer för skriftspråk: Svenska skrivregler

Frågor:

 • Heter det Sommarsverige eller sommarsverige?
 • Hur ska man gruppera siffrorna vid stora tal?
 • Ska jag använda ett kolon, semikolon eller kommatecken här?

I Språkrådets Svenska skrivregler (2017) kan du hitta lösningar på en stor mängd skriftspråkliga frågor, som när det ska vara stor bokstav, hur olika skiljetecken ska användas samt hur du gör en bra punktlista. Den finns som bok och e-bok i bokhandeln.

I Myndigheternas skrivregler, också utgiven av Språkrådet (2014), finns ett liknande men lite smalare innehåll som är mer inriktat på skrivande hos myndigheter och offentliga organisationer. Den finns även fritt tillgänglig som pdf.

Läs mer

I ett avsnitt av radioprogrammet Språket i P1 berättar Ylva Byrman hur du kan leta i Svenska skrivregler, Frågelådan, SAOL, SO, Korp och andra språkresurser.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej