Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur skrivs namnet på chattbotten – ChatGPT, Chat GPT, Chat gpt eller något annat?

Svar:

Vi rekommenderar att namnet skrivs Chat GPT.

Chat GPT är namnet på en chattbot som utvecklas av företaget Open AI. Chat beskriver bottens syfte, och initialförkortningen GPT (Generative Pre-trained Transformer) beskriver hur den har tränats.

När det gäller ordet bot, som i chattbot, är den vanligaste stavningen i oböjd form med ett t. När ordet böjs rekommenderar vi att det stavas med två tt så att det passar bättre in i svenskans stavningsmönster: den där chattbotten, de där chattbottarna.

Open AI skriver själva ChatGPT, men på svenska bör namnet skrivas isär och behandlas som ett namn som innehåller flera ord. Flerordiga namn skrivs vanligtvis med stor bokstav endast på första ordet, men eftersom det andra ordet består av en initialförkortning som utläses bokstav för bokstav och ingår i ett namn bör även det skrivas med stora bokstäver.

Läs mer om förkortningar, flerordiga namn och logotypskrivningar i Frågelådan:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej