Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Varför säger man ickebinär men inte binär person?

Svar:

Uttrycket ickebinär har börjat användas som en reaktion mot tvåkönsnormen, alltså normen om att det finns två kön och att en person alltid antingen är man eller kvinna. Med uttrycket ickebinär person avser man en person som varken vill eller kan identifiera sig som antingen man eller kvinna. En ickebinär person kan i stället exempelvis identifiera sig som både kvinna och man, som mitt emellan, som ett annat kön eller inget kön, eller ha en flytande könsidentitet.

Även om ickebinär person är ett etablerat uttryck, använder man däremot inte binär person om någon som identifierar sig som antingen man eller kvinna.

I matematiska och data­tekniska samman­hang är binär en neutral fackterm och står för ’som kan anta ett av två möjliga värden’. I allmänspråket blandas binär ofta ihop med digital som står för ’som anger värden med hjälp av sifferuttryck’.

Läs även: Varifrån kommer ordet digital?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej