Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

När ska man skriva ihop siffror och bokstäver? Ska man skriva Kungsgatan 5B eller Kungsgatan 5 B? V65 eller V 65?

Svar:

Det finns inget fastslaget skrivsätt som gäller för alla fall av siffror och bokstäver, och språkbruket varierar. Men med utgångspunkt i funktion och uttal finns det vissa regler och rekommendationer.

När siffran och bokstaven i ett uttryck uttalas som två olika ord har de ofta även olika funktioner. Så är det till exempel i adresser, där siffran står för gatuadress och bokstaven står för portuppgång. Då är rekommendationen att de skrivs isär. Skriv alltså i första hand Kungsgatan 5 B, klass 9 C och Lgr 11 [läroplan för grundskolan 2011]. Använd fast mellanslag (ctrl+shift+blanksteg på pc; alt+blanksteg på Mac) så att inte siffra och bokstav delar sig vid radbrytning i text.

Namn och namnliknande uttryck skrivs oftast ihop. Det gäller särskilt uttryck där förkortningar och siffror bildar en sammansättning och uttalas som ett ord: V65, TV4, A4. Men skrivsätten varierar. För längre uttryck som uttalas som en sammansättning kan man för tydlighetens skull behöva skilja på delarna i ordet: Tele2 blir Tele 2, 7Eleven blir 7 Eleven osv. Är man osäker rekommenderar vi hopskrivning, enligt mönstret för namn och namnliknande uttryck som uttalas som ett ord.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej