Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Vilket tecken ska man använda när man anger mått, alltså när tecknet ska utläsas som ’gånger’? Ska det vara mellanslag före och efter tecknet?

Svar:

Ofta ser man bokstaven X, eller x, användas som symbol för att ange mått, men egentligen ska det vara ett kryss, som är ett matematiskt specialtecken som är centrerat på höjden: ×.

Krysset, som alltså utläses som ’gånger’, skrivs med mellanrum både före och efter: Bilden är 210 × 297 mm.

Vill man använda det matematiska specialtecknet kryss finns det ofta möjlighet att infoga det i programmet där man skriver. Det brukar ligga under menyval som heter något med symboler, specialtecken eller matematiska symboler. I ordbehandlingsprogrammet Word för pc åstadkommer man kryss genom att skriva Alt + 0215.

Använder man istället bokstaven X är ett litet x ett rimligare val rent grafiskt, eftersom det liknar krysstecken mer: 5 x 10 meter.

När man använder kryss som ett eftertecken, exempelvis när det betecknar förstoringsgrad, skrivs det utan mellanrum före: förstoring på 625×.

Kryss kan också användas vid multiplikation och betyder då ’multiplicerat med’, eller mer vardagligt ’gånger’: 5 × 2 = 10. Det normala tecknet för multiplikation i svenska texter är dock en centrerad punkt: 5 · 2 = 10.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej