Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Kan man skriva Det var min mest galnaste stund? Det räcker väl med antingen mest galna eller galnaste?

Svar:

Att komparera både med mer/mest och med ändelse (-are/-ast) kallas dubbelkomparation: Det var min mest galnaste stund. Res till ett mer roligare och spännande ställe. Vi rekommenderar att man endast komparerar med en form, antingen mer/mest eller -are/-ast, det vill säga Det var min galnaste stund eller Res till ett roligare och mer spännande ställe.

Dubbelkomparation förekommer främst i informella texter och ihop med adjektiv som uttrycker värdeomdömen, för att signalera att något verkligen är mest och värst. Det kan fungera i vardagsnära, personliga texter, men det är ett lite riskabelt stilgrepp eftersom många läsare är kritiska till det.

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej