Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Sluta rök! eller Sluta röka! Hur skriver man?

Svar:

I formellt skriftspråk rekommenderar vi Sluta röka!

Det vanliga grammatiska mönstret i svenskan är att använda uppmaningsformen (imperativ) tillsammans med grundformen (infinitiv). Om ett verb i imperativ som sluta! direkt följs av ett annat verb så sätts alltså det andra verbet i infinitiv: Sluta röka!

Om man radar två imperativformer på varandra som i Sluta rök! kallas det dubbelimperativ. Dubbla imperativformer är vanligare i tal än i skrift. När de används i skrift är det inte sällan som stilmedel för att efterlikna tal.

Om det däremot står och mellan verben räknas det som två samordnade uppmaningar, och då sätts båda verben alltid i imperativ: Kom och sätt dig här!

Läs även:

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej